e-Operator

Usluga e-Operator predstavlja sustav za upravljanje podacima o operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koji rade na teritoriju RH kao i za upravljanje adresnim i brojevnim resursima. Usluga proširuje i olakšava pristup HAKOM-u i povećava produktivnost i učinkovitost HAKOM-a kroz informatizaciju procesa. e-Operator predstavlja središnju bazu podataka o operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Također, e-Operator ujedno predstavlja i bazu podataka o slobodnim/dodijeljenim resursima adresnog i brojevnog prostora. Usluga pruža sučelje za unos potrebnih podataka od strane operatora i djelatnika HAKOM-a. Operatorima se olakšava podnošenje zahtjeva za registraciju i za korištenje adresnih i brojevnih resursa te olakšava podnošenje potrebnih izvještaja sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama i pripadajućih podzakonskih akata (npr. podaci o bruto prihodu ili podataka o grupi brojeva).

Korisničke upute | Usage instructions

Korisničko ime:


Lozinka:


Imate korisnički račun na HAKOM portalu? Prijavite se ovdje
Niste registrirani kao operator? Registrirajte se ovdje


Za sva dodatna pitanja molimo Vas kontaktirajte HAKOM putem telefona +385 (0)1 700 70 07 ili elektroničke pošte eoperator@hakom.hr.

HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke temeljem članka 21. st. 1. i članka 24. Zakona o elektroničkim komunikacijama u svrhu obrade i izdavanja potvrde o zaprimanju prethodne obavijesti, vođenja i objave popisa operatora elektroničkih komunikacija, komunikacije s operatorima u vezi podnošenja ostalih vezanih zahtjeva u okviru sustava, kao i izvještaja o bruto prihodu te podataka o grupi brojeva. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-Operator, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci o registriranim operatorima pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici.