e-Operator

Usluga e-Operator predstavlja sustav upravljanja podacima o operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Usluga proširuje i olakšava pristup HAKOM-u i povećava produktivnost i učinkovitost HAKOM-a kroz informatizaciju procesa. e-Operator predstavlja središnju bazu podataka o operatorima elektroničkih komunikacijskih usluga te adresnog i brojevnog prostora. Usluga pruža sučelje za unos potrebnih podataka od strane Operatora i djelatnika HAKOM-a. Operatorima se olakšava podnošenje prethodnih obavijesti i ostalih vezanih zahtjeva, kao i izvještaja o bruto prihodu te podataka o grupi brojeva.

Upute za operatore (pdf)Usage instructions for operators (pdf)

Kako biste mogli pristupiti usluzi e-Operator, Vaša tvrtka ili obrt se trebaju registrirati za korištenje usluge:

Za sva dodatna pitanja molimo Vas kontaktirajte HAKOM putem telefona +385 (0)1 700 70 07 ili elektroničke pošte eoperator@hakom.hr.

HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke temeljem članka 14. st. 1. i članka 32. Zakona o elektroničkim komunikacijama u svrhu obrade i izdavanja potvrde o zaprimanju prethodne obavijesti, vođenja i objave popisa operatora elektroničkih komunikacija, komunikacije s operatorima u vezi podnošenja ostalih vezanih zahtjeva u okviru sustava, kao i izvještaja o bruto prihodu te podataka o grupi brojeva. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-operator, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci o registriranim operatorima pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici.