e-Operator

Usluga e-Operator predstavlja sustav upravljanja podacima o operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Usluga proširuje i olakšava pristup HAKOM-u i povećava produktivnost i učinkovitost HAKOM-a kroz informatizaciju procesa. e-Operator predstavlja središnju bazu podataka o operatorima elektroničkih komunikacijskih usluga te adresnog i brojevnog prostora. Usluga pruža sučelje za unos potrebnih podataka od strane Operatora i djelatnika HAKOM-a. Operatorima se olakšava podnošenje prethodnih obavijesti i ostalih vezanih zahtjeva, kao i izvještaja o bruto prihodu te podataka o grupi brojeva.

Upute za operatore (pdf)Usage instructions for operators (pdf)

Da biste pristupili usluzi e-Operator, potrebno je da se vaša tvrtka ili obrt registrira za korištenje usluge:

  • Postojeći operatori - Ukoliko ste već registrirani za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga potrebno je otvoriti korisnički račun. Molimo Vas da kontaktirate HAKOM (tel 01/7007007 ili na eoperator@hakom.hr).
  • Novi operatori - Ukoliko dosad niste registrirani za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (kroz odgovarajuću Prethodnu obavijest o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga), to možete učiniti koristeći sljedeću poveznicu:

    Registracija za pristup usluzi e-Operator za nove operatore

Registriranim korisnicima je pristup usluzi omogućen nakon prijave korisničkim imenom na web stranicama HAKOM-a.